Renoveringar och radon

Author: | Posted in Bygga hus No comments

De flesta som köper hus väger sannolikt in radon som en aspekt att beakta innan man slår till och bjuder på ett hus. Man frågar kanske mäklaren om någon mätning har gjorts, man kontrollerar att huset inte är gjort av blåbetong, och man kanske till och med genomför en snabbmätning på egen hand. Men det är inte bara när man köper ett hus som man bör genomföra radonmätningar. Ett annat tillfälle då det är mycket viktigt att kontrollera radonvärdena i huset är efter en mer omfattande renovering eller ombyggnation. Vid en ombyggnation kan det nämligen uppstå sprickor i grunden, och genom dessa sprickor kan radongas tränga in. Även om man inte hade problem med radon när man köpte huset kan det med andra ord uppstå efter en renovering. Genom att genomföra en radonmätning efter renoveringen kan man antingen få beskedet att det inte finns någon radongas i huset, vilket gör att man kan slappna av helt med den vetskapen, eller få beskedet att det finns radongas i huset, i vilket fall man kan vidta de åtgärder som krävs för att få ner radonvärdet. Det är i vilket fall alltid bättre att veta än att vara ovetande.1280px-Radon_test_kit

Vilka åtgärder kan man då vidta om det skulle komma fram att det finns radongas i huset, som överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3? När det handlar om radongas som stiger upp i huset från sprickor i grunden, det vill säga sådana som kan uppstå vid en renovering eller ombyggnation, är det vanligast att man använder åtgärdsmetoder som går ut på att stänga ute gasen. Det kan man till exempel göra genom att man försöker täta de sprickor som uppstått. En annan metod är att installera en radonsug. En av de vanligaste anledningarna till att radon sugs in i hus från berggrunden är nämligen att trycket är lägre inomhus än i marken under huset. En radonsug fungerar så att den sänker trycket i marken, vilket får den dubbla effekten att radongas inne i huset sugs ut, och radongas i marken förhindras att stiga upp in i huset. För att få bäst effekt är det dock vanligt att man kombinerar flera olika åtgärdsmetoder.

Add Your Comment

nominal