Välj tomt noga

Author: | Posted in Bygga hus No comments

Har du bestämt dig för att köpa en tomt och uppföra hus som passar utifrån just dina önskemål och behov? Då är du i en intressant fas i livet och står i början av ett projekt som många drömmer om att någon gång kunna genomföra. Om man inte är nöjd med en byggnad har man alltid vissa möjligheter att förändra den. Något man alltid får leva med och inte kan göra något åt är dock tomtens läge. Det är därför mycket viktigt att man tar god tid på sig när man utvärderar för- och nackdelar med olika tomter. Finns det någon faktor som gör att priset på en tomt är lågt utan att du bryr dig om just den faktorn? Då kan det vara köpläge. I det här inlägget ska vi ge en del tips på vad man bör ta med i beräkningarna när man jämför olika tomter med varandra. Det handlar inte bara om självklara saker som närhet till barnomsorg och annat som man värdesätter.

Läge och miljöfaktorer

Hur det ser när du tittar ut genom fönstren i din bostad påverkar livskvalitén. Är det bra utsikt från tomten och stort ljusinsläpp? Det är den faktor som brukar ha störst effekt på priset på en tomt. Har tomten plats för ekonomibyggnader, hur svårt kommer det att bli att anlägga en fin trädgård? Det är två andra frågor man bör ställa sig när man utvärderar en tomt. Utsikten från och utseendet på platsen där du vill bygga är även något som måste vägas in när du väljer design på ditt hus. Passar det att bygga just den typ av hus som du är intresserad på just den tomten? Det kan till och med vara svårt att få bygglov om man inte gjort kloka estetiska överväganden utifrån platsens beskaffenhet. Vissa husägare klagar på buller och det är viktigt att fundera på om det finns störande miljöfaktorer som till exempel motorvägar i närheten av tomten. Har kommunen planer på att använda mark i närheten? Det är inte roligt att köpa en tomt på grund av det lugna läget och upptäcka att det kommer att byggas en brandstation i närheten.

Tomten påverkar byggkostnaderna

Notan för ett husbygge påverkas ofta i väldigt hög grad av var man bygger huset. Om varken el eller vatten finns framdraget till tomtgränsen står man inför en stor utgiftspost bara där. Hur marken är beskaffad kan också vara av avgörande betydelse och påverka vad för typ av byggnad det överhuvudtaget är möjligt att uppföra. Är tomten en bergig kulle kan du behöva spränga för att kunna bygga en normal villa på den. Marken påverkar även vad typ av värmesystem du kan ha i ditt hus. Bergvärme eller jordvärme kan vara en bra idé men det är inte alltid det går. Om det inte finns en ordentlig väg fram till platsen där du vill uppföra en byggnad måste du börja med att anlägga en sådan. Den som kom på hur man gör festivalarmband med tryck till olika events har råd att bygga hus idag. Se till så att dina ekonomiska kalkyler vilar på en lika solid grund som själva huset.

Add Your Comment

nominal