Värmesystem

Author: | Posted in Bygga hus No comments

Alla svenska åretruntbostäder måste ha ett värmesystem ger huset en rimlig inomhustemperatur även mitt i den strängaste vintern. Vilket system som passar bäst beror bland annat på hur mycket man är beredd att investera. Ett lite dyrare system, som bergvärme, kan vara bekvämt att hantera och ge låga månadskostnader. Att elda med ved är ofta billigt men arbetskrävande. En luftvärmepump kostar inte så mycket att köpa men räcker inte alltid till när det är som kallast ute. Det är bara några av de val man har när dags att uppgradera värmesystemet hemma.

Tänk på ventilationen

Boende i energisnålt hus innebär att man sänker sina uppvärmningskostnader. Framförallt under vintern kan detta, här i norden, innebära en riktigt stor besparing. Det man ska tänka på när man bor i ett hus som inte tar in så mycket kall utomhusluft är att luftkvaliteten kan bli sämre. Ett värmesystem som ger både både frisk luft och värme är ofta idealiskt i energisnåla hus. Luftvärmepumpar som inte är kopplade mot ett vattenburet system är ett exempel på en sådan lösning. Vattenburna system med radiatorer ger dock jämn och ofta effektiv uppvärmning. Att beräkna vilket värmesystem som är bäst i ett visst hus kan alltså vara en ganska komplicerad kalkyl.

Att elda förnyelsebara material

Ved och träpellets är miljövänliga material att elda med här i Sverige där vi har god tillgång på träråvara. Det gäller dock att man eldar med en bra panna där temperaturen är hög. Det minimerar utsläppen av giftig rök. Förr i tiden var det vanligt att elda med kol för att värma en fastighet men idag förekommer det nästan enbart som energikälla i väldigt stora anläggningar. Ved och pelletseldning är arbetskrävande jämfört med att värma sin fastighet med hjälp av en eller flera luftvärmepumpar. Ofta kan man dock komplettera med en luftvärmepump, t.e.x. i en äldre fastighet med ett par kakelugnar.

Add Your Comment

nominal