Bygg om miljövänligt

Author: | Posted in Bygga hus No comments

Att orientera sig i djungeln bland alla olika byggnadsmaterial och ritningar är inte det lättaste för en lekman. Om du verkligen vill satsa på ett miljövänligt hus, både utifrån val av material och energiförbrukning bör du ta hjälp av en expert. I den här artikeln vill vi dock berätta om några av grundprinciperna för miljövänligt byggande och ombyggnation av hus. Det går inte att skriva om alla miljöaspekter när det gäller ombyggnationer, men du kan i alla fall få några utgångspunkter som kan föra dig vidare till fler diskussioner.

Läge och generell konstruktion
När det gäller den generella konstruktionen handlar det om att bygga ett kompakt och välisolerat hus som inte läcker värme, varken från felplacerade fönster eller från allt för mycket vinklar som ger fler väggytor som kräver att huset värms upp mer. Men det handlar också om att välja en bra plats för huset. Om du vill använda dig av solceller för energi bör huset helt enkelt stå på en solig plats. Det bör också stå relativt vindstilla, eftersom vinden kyler ned. Vill du bygga om miljövänligt så kan alltså en del av ombyggnationen handla om att plantera om eller hugga ned något träd, för att få just både vindskydd och möjlighet att sätta upp solpaneler.

Planlösning

The inside meets the outside in this contemporary home.

Att välja en öppen planlösning där värmen lätt fördelar sig (ibland med hjälp av en fläkt) är också fördelaktigt ur miljösynpunkt. Det blir mer effektiv användning av värmeenergin helt enkelt. Tänk dock också på att du bör ha möjlighet att stänga till om de utrymmen som ska vara svalare, till exempel gästrum som inte används särskilt ofta. I dessa rum kan du med fördel sänka värmen lite.

Placering av fönster är också relevant för energiförbrukningen. Vill du ha stora fönster och uterum bör du lägga dem i söder och ha mindre fönster i norr, för att bättre kunna utnyttja värmen det ger och undvika avkylning mer än nödvändigt. Se också till att välja 3- eller 4-glasfönster med träramar.

Add Your Comment

nominal