Bygg ut utan bygglov med friggebod eller attefallshus

Author: | Posted in Bygga hus No comments

Att bygga ut sitt hus och utöka bostadsytan utan bygglov, är det möjligt? Ja, om man är villig att bygga den nya bostadsytan separat från resten av huset. Det finns framförallt två alternativ man kan välja på i det fallet: att bygga en friggebod eller att bygga ett attefallshus.

Friggeboden har fått sitt namn efter Birgit Friggebo. Hon var bostadsminister då hon skapade det särskilda undantag som friggeboden skulle bli, det vill säga avskaffningen av krav på bygglov för att bygga en byggnad som omfattade särskilda krav. Dessa krav var att byggnaden inte fick överstiga 10 kvadratmeter och att den skulle uppföras på en tomt som också har ett enbostads- eller tvåbostadshus. Andra krav var att det inte fick ligga närmare än 4,5 meter från grannarnas tomtgräns, och att den skulle uppfylla grundkraven i lagen på byggnader, vilket bland annat innebär att den skulle ha en ”form och färg som är estetiskt tilltalande”. År 2008 förändrades kraven för friggebodar, vilket betyder att man numera kan bygga dem med en maximal yta på 15 kvadratmeter, som kan fördelas på flera byggnader.Attefallshus_Segeltorp_2015

Beslutet om friggeboden togs ursprungligen år 1979. Attefallshuset är dock en mer modern företeelse, då denna bygglovsfria byggnad skapades år 2014. Intressant är dock att attefallshuset har sin bakgrund i friggeboden, då det förslag som ledde till attefallshuset ursprungligen gick ut på att man skulle utöka friggebodens maximala tillåtna yta till 20 kvadratmeter. Också attefallshuset har fått sitt namn efter den politiker som ligger bakom undantaget, i detta fall dåvarande bostadsminister Stefan Attefall. Attefallshuset är särskilt lämpat för att fungera som en extra bostad, då den får ha en yta på upp till 25 kvadratmeter och kan inredas för att fungera som permanentbostad. Enligt den nuvarande lagstiftningen får man bygga ett attefallshus utan bygglov för att uppfylla en av fyra olika funktioner: en komplementbostad, en komplementbyggnad (exempelvis ett garage), en tillbyggnad eller en extra bostad. Det finns med andra ord många anledningar till att man kan vilja bygga ett attefallshus på tomten, och det behöver inte heller vara svårt. På Byggmax.se kan du nämligen köpa kompletta attefallshus, som sedan bara behöver snickras ihop på plats.

Add Your Comment

nominal